VAT 0% dla szkół i przedszkoli...

Oświadczenie oraz zamówienie do pobrania na dole strony (należy złożyć w 3 egzemplarzach).

Zgodnie artykułem 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 z 2004r.) szkoły oraz inne placówki maja prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%. Oznacza to w zasadzie płatność jedynie kwoty netto.

Kto może skorzystać z tego prawa?
Ustawa definiuje, kogo dotyczy zerowa stawka VAT:

1. Szkoły i przedszkola publiczne
2. Szkoły i przedszkola niepubliczne
3. Szkoły wyższe
4. Organizacje charytatywne edukacyjne lub humanitarne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Co trzeba zrobić aby zakupić towar na 0% stawkę VAT?
Ustawa nakłada obowiązek na dostawcę (skiPComputers) wymagania dokumentacji, od placówki zakupującej sprzęt: 

  1. Wypełnienia stosownego zamówienia skierowanego do naszej firmy
  2. Potwierdzenia go przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową

Najczęściej, organem nadzorującym jest:

  • Wydział edukacji urzędu gminy, powiatu, starostwa
  • Kuratorium Oświatowe
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jaki sprzęt można zakupić na 0% stawkę VAT?


1. Jednostki centralne komputerów
2. Serwery
3. Monitory
4. Zestawy komputerów stacjonarnych
5. Drukarki
6. Skanery
7. Urządzenia komputerowe dla osób niewidomych (do pism Braille’a)
8. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych:
a. Switche
b. Routery
c. Modemy

Warto zwrócić uwagę, że wśród listy nie ma notebooków oraz tabletów. Niestety ustawodawca nie objął ich zero-procentową stawką VAT.

Do pobrania : zamówienie+oświadczenie[pdf]